Ydelser & priser

Understående priser er vejledende, og kan variere alt efter opgavens karakter og omfang, men vil derudover ikke blive genstand for ekstra gebyrer eller andre skjulte tillæg.
Udfyld kontaktformularen her, for at modtage et endeligt tilbud.

Transkribering

Begrebet transkribering betegner transformationen fra lyd til tekst. Typisk vil transkriberingen af en lydfil være blottet for alt tolkning, og være en ordret nedskrivning af en båndoptagelse af fx et interview eller et foredrag. Udover længden af lydfilen, har faktorer som kvaliteten af optagelsen, antal af personer på optagelsen og hvor tydeligt (og hurtigt) der snakkes også meget betydning for tidsforbruget til transskriberingen af den enkelte fil.

Tidsforbrug: Typisk 6 timer pr. optaget time
Timepris: 200 DKK

Korrekturlæsning

Uanset hvor god en forfatter man er, så kan det være svært at læse korrektur på en tekst man selv har skrevet. En almindelig korrekturlæsning er relevant for dig der er helt tilfreds med din oprindelige tekst og kun ønsker at få rettet eventuelle stave- og tegnsætningsfejl. Der rettes kommaer, stavefejl og andre mangler, men der kommenteres ikke på det indholdsmæssige eller sproget. Ved en kritisk korrekturlæsning kigges der ikke kun på stave- og tegnsætningsfejl, men der kommenteres også på det indholdsmæssige som fx. sætningsstrukturer, klarhed og originalitet. Teksten poleres, så den er klar til at blive offentliggjort. Obs. kritisk korrekturlæsning er mere tidskrævende.

Tidsforbrug: Typisk 1 time pr. 6 sider
Timepris: 230 DKK

Oversættelse (engelsk-dansk)

Oversættelse af tekst fra engelsk til dansk er mere og andet end blot ordret gengivelse på et andet sprog. Tekster oversættes med øje for forfatterens hensigt med den skrevne tekst, og det tilstræbes at oversættelsen bibeholder den oprindelige form og betydning.

Tidsforbrug: Typisk 2-3 timer pr. side
Timepris: 230 DKK

Tekstproduktion

Vi skriver gerne brochurer, artikler, ghostwriter opgaver m.m. Skal du have skrevet en tekst, hvad enten det er til din private virksomheds hjemmeside eller en artikel, kan vi tage et telefonisk møde, hvor vi sammen fastlægger indholdet.

Tidsforbrug: Meget forskelligt afhængigt af den individuelle opgave og sværhedsgraden af indholdet. Fast pris kan aftales.
Timepris: 250 DKK